Купчинецька громада
Тернопільська область, Тернопільський район

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 02.04.2024 17:25
Кількість переглядів: 66

 

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Додаток 2

до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля
Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб’єктом господарювання)
Реєстраційний номер 5333
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці

впливу на довкілля

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА
КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" 24584661
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають

відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання.
Україна, 01032, місто Київ, вул.Назарівська, будинок 3
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),

контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Планована діяльність полягає у спорудженні енергоблоків No 5 і No 6 на майданчику
Хмельницької АЕС із застосуванням технічних характеристик реакторної установки типу АР1000
компанії Westinghouse Electric Company з метою подальшої експлуатації та вироблення
електроенергії. Установка AP1000 – це перевірений реактор покоління III + з пасивними
системами безпеки, модульної стандартної конструкції, високою працездатністю і здатністю
відстежувати навантаження, ліцензована Комісією з ядерного регулювання США.
Технічна альтернатива 1.
Планована діяльність представляє собою будівництво енергоблоків No5, 6 з реакторною
установкою АР1000 на майданчику Хмельницької АЕС та здійснюється відповідно до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.01.2023 No 52-р «Про організаційні заходи щодо
будівництва енергоблоків Хмельницької АЕС» і «Меморандуму про взаєморозуміння» між ДП

«НАЕК «Енергоатом» та Westinghouse Electric Company, підписаного 31.08.2021, тому технічна
альтернатива не розглядається.
Технічна альтернатива 2.
Технічна альтернатива не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Хмельницька обл. Шепетівський р-н Нетішин
3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Хмельницька, Рівненська, Житомирська, Вінницька, Тернопільська, Чернівецька, Івано-
Франківська, Волинська, Київська.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Рівненська обл., Вараський р-н, Вараш, .
В рамках ОВД розглядається можливість розміщення нових енергоблоків АР1000 на
майданчику Рівненської АЕС.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Миколаївська обл., Вознесенський р-н, Южноукраїнськ, .
В рамках ОВД розглядається можливість розміщення нових енергоблоків АР1000 на
майданчику Південноукраїнської АЕС.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Соціально-економічним обґрунтуванням діяльності від провадження планованої діяльності є
посилення енергетичної незалежності держави, забезпечення населення та промисловості
електричною та тепловою енергією. Реалізація проекту має загальнонаціональне значення,
передбачає залучення великої кількості місцевих підрядних організацій, що забезпечить
створення нових робочих місць, завантаження виробничих потужностей та економічний
розвиток країни. У процесі здійснення діяльності плануються витрати на соціальний розвиток
регіону у розмірі до 10 відсотків від вартості проєкту будівництва енергоблоків.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).
Будівництво енергоблоків No 5, 6 на майданчику Хмельницької АЕС одиничною електричною
потужністю близько 1100 МВт, тепловою потужністю – 3400 МВт. Прийнято рішення про
застосування реакторної установки типу АР1000 покоління III+, із системами пасивної безпеки,
ліцензованої Комісією з ядерного регулювання США. Установка AP1000 є двоконтурним
реактором з водою під тиском (PWR). Проектний термін експлуатації – 60 років. Площа
майданчику проектування енергоблоків No 5, 6 на майданчику Хмельницької АЕС складає - 51,1 га, площа забудови - 158,2 тис. м2.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1.

У зв’язку з тим, що технічна альтернатива не розглядається, екологічні обмеження відсутні.
щодо технічної альтернативи 2.
Технічна альтернатива не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1.
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно законодавства
України з дотриманням нормативів гранично-допустимих рівнів антропогенного навантаження
на природне середовище, санітарних нормативів, радіаційних регламентів тощо.
щодо територіальної альтернативи 2.
Аналогічно до планованої діяльності за територіальною альтернативою 1.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1.
У зв’язку з тим, що технічна альтернатива не розглядається, необхідна еколого-інженерна
підготовка і захист території відсутні.
щодо технічної альтернативи 2.
Технічна альтернатива не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1.
Розглядається, що будівництво енергоблоків виконується на проммайданчику діючої АЕС,

містобудівні обмеження не вимагаються. При проєктуванні буде реалізовано систему глибоко-
ешелонованого захисту, що сприяє збереженню функцій систем важливих для безпеки, та

дотримання ядерної та радіаційної безпеки. Будівництво енергоблоків здійснюватимуться з
дотриманням вимог природоохоронного законодавства. З метою максимального скорочення
шкідливого впливу на довкілля, проєктом передбачаються основні технологічні рішення та
захисні заходи, що гарантують у процесі будівництва охорону довкілля: - заходи для збереження
природних ресурсів (збереження і раціональне використання земельних, водних, енергетичних,
паливних ресурсів, повторне використання ресурсів); - архітектурно-будівельні та планувальні
рішення; - заходи щодо мінімізації радіаційного впливу на довкілля; - заходи для мінімізації
нерадіаційного впливу на довкілля; - системи моніторингу стану довкілля: o система контролю
радіаційної обстановки на майданчику АЕС, у СЗЗ та ЗС; o системи спостережень за станом
атмосферного повітря; o системи спостережень за станом поверхневих та підземних вод; o
моніторинг поверхневих вод (теплового впливу, радіонуклідного забруднення); o система
спостережень за геологічними процесами і станом ґрунтів; o система спостережень за станом
основ будівель і споруд на майданчику АЕС.
щодо територіальної альтернативи 2.
Аналогічно до планованої діяльності за територіальною альтернативою 1.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1.
У зв’язку з тим, що технічна альтернатива не розглядається, сфера, джерела та види
можливого впливу на довкілля відсутні.
щодо технічної альтернативи 2.

Технічна альтернатива не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1.
Сфера охоплення оцінки на майданчику філії «ВП РАЕС» та майданчику філії «ВП ПАЕС»: -
атмосферне повітря; - водні ресурси (підземні, поверхневі); - клімат і мікроклімат; - геологічне

середовище; - земельні ресурси, ґрунти; - рослинний і тваринний світ; - об’єкти природно-
заповідного фонду.

щодо територіальної альтернативи 2.
Аналогічно до планованої діяльності за територіальною альтернативою 1.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів,
які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити
відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).
Перша категорія
2 Теплові електростанції Теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ) та інші потужності для
виробництва електроенергії, пари і гарячої води тепловою потужністю 50 мегават і більше з
використанням органічного палива, атомні електростанції та інші ядерні реактори, включаючи
будівництво, виведення (зняття) з експлуатації таких електростанцій або реакторів (крім
дослідницьких установок для виробництва і конверсії ядерного палива та сировини для
одержання вторинного ядерного палива, матеріалів, що діляться та відтворюються, потужність
яких не перевищує 1 кіловат постійного теплового навантаження);"
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому
числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав,
довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених
держав).
Суміжні держави, довкілля яких потенційно може зазнати негативного транскордонного
впливу: Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина, Молдова, Австрія. З усіх видів транскордонного
впливу скільки-небудь значимим може вважатися тільки радіаційний. При нормальних умовах
будівництва і експлуатації радіаційний вплив на населення та навколишнє середовище суміжних
держав прогнозується таким, яким можна знехтувати у порівнянні з існуючими фоновими
впливами. Оцінки наслідків транскордонного переносу радіоактивності для максимальної
проектної аварії і запроектних аварій, будуть проведені за допомогою мезомасштабної моделі
атмосферного переносу радіонуклідів.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля.
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з ОВД, визначений ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» No 2059-VIII від 23
травня 2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і,
отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на
довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової
інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості
під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного
впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що
враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість
провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на
довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для
участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії
розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на
довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше
25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції
до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у
громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі
відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті
уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у
пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та
розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом
трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під
час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати

частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі
громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до
звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності.
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Закон України

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Верховна Рада України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля,
необхідно надсилати до
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України , 03035, м. Київ, вул.
Митрополита Василя Липківського, 35, [email protected], (044) 206-31-40, (044) 206-31-50,
Заступник директора Департаменту екологічної оцінки, начальник відділу оцінки впливу на
довкілля Грицак Олена Анатоліївна.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ No 824 від 14.09.2020}


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь